+ 31 35 677 7160 info@2oftheguys.nl

Corona Protocol

Coronaprotocol

Training, Coaching en Productie van video

 

Als 2 Of the Guys Trainersburo nemen wij de gezondheid van onze deelnemers en docenten serieus. Daarom proberen wij op een zo verantwoord mogelijke wijze bezig te zijn in het tegengaan van verdere verspreiding van het COVID-19 virus en houden we de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Symptomen virus
Mensen met het nieuwe Coronavirus hebben koorts (+38 graden Celsius) en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en/ of kortademigheid. Indien je klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts, verzoeken wij je om je trainingsdag te annuleren. Bel in dit geval met 2 Of the Guys Trainersburo (035-6777160) en met je huisarts. Wij zorgen ervoor dat je bij een eerstvolgende gelegenheid in kunt halen.

Verspreiding coronavirus voorkomen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn:
–  Was je handen regelmatig
–  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
–  Gebruik papieren zakdoekjes
–  Schud elkaar niet de hand
–  Houd voldoende afstand indien dat mogelijk is

Deze extra voorzorgmaatregelen neemt 2 Of the Guys Trainersburo
–  We stellen hand-desinfectie beschikbaar middels flacons in de leslokalen
–  We desinfecteren deurknoppen, toetsenborden en lesmiddelen na iedere les
–  We luchten de leslokalen zo vaak en uitgebreid mogelijk
–  We zorgen dat deelnemers minimaal 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten.

Voor je de training/trainingsruimte binnen gaat:
1.     Zorg dat je je handen hebt gewassen.

 

 

 

 

2. Desinfecteer je handen middels de dispenser met handendesinfectie/alcohol.

De individuele begeleiding en coaching zal in de periode tot en met 01 juni 2020   waar mogelijk, plaatsvinden via online kanalen of telefonisch. We overleggen met onze coachees welke oplossing het beste past.
Dit protocol zal steeds worden aangepast direct nadat het RIVM met nieuwe aanwijzingen of protocollen komt. Indien de situatie dit vraagt zal Trainersburo haar lessen verschuiven naar een latere datum.

 

Onderstaand de richtlijnen van 2 Of the Guys met betrekking tot onze audiovisuele producties.

Pre-productie
o   We analyseren de infectierisico’s van het project op basis van het productieschema, samen met de opdrachtgever. Dit doen wij in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur voor de start van de productie.
o   We volgen hygiënemaatregelen op zoals handen wassen, handendesinfectie/alcohol , het schoonvegen van contactoppervlakken enz.
o   We beoordelen het risico van nauw contact tussen acteurs / presentatoren / figuranten.
o   Bij grote producties en indien nodig voeren we een infectiebeschermingsplan uit voor de productie. Het infectiebeschermingsplan kan worden aangepast indien nodig.
o   De uitkomst van het infectiebeschermingsplan kan gevolgen hebben voor het budget en de planning / uitvoering van het project.
o   We verspreiden het vastgestelde infectiebeschermingsplan van de productie naar alle betrokkenen en communiceren duidelijk aan welke nieuwe eisen, routines en verwachtingen eenieder zich moet houden.
o   We analyseren de infectierisico’s van het project op basis van het productieschema, samen met de opdrachtgever. Dit doen wij in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur voor de start van de productie.
o   We volgen hygiënemaatregelen op zoals handen wassen, handendesinfectie/alcohol , het wegvegen van contactoppervlakken enz.
o   We beoordelen het risico van nauw contact tussen acteurs / presentatoren / figuranten.
o   Bij grote producties en indien nodig voeren we een infectiebeschermingsplan uit voor de productie. Het infectiebeschermingsplan kan worden aangepast indien nodig.
o   De uitkomst van het infectiebeschermingsplan kan gevolgen hebben voor het budget en de planning / uitvoering van het project.
o   We verspreiden het vastgestelde infectiebeschermingsplan van de productie naar alle betrokkenen en communiceren duidelijk aan welke nieuwe eisen, routines en verwachtingen eenieder zich moet houden.

Filmen
De grootte van de crew moet goed worden overwogen met betrekking tot de filmlocatie / grootte van de studio om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de meest actuele aanbevelingen van gezondheidsautoriteiten, 1,5 meter afstand, en zoveel mogelijk fysiek contact met elkaar vermijden.
o   De locatie of studio wordt zorgvuldig schoongemaakt bij aanvang van de draaidag.
o   Medewerkers en crew wassen hun handen grondig bij aanvang, en zo veel mogelijk tijdens, de draaidag. Handdesinfectie is beschikbaar op de set.
o   Apparatuur mag alleen worden gehanteerd door de eigenaar van de apparatuur om oppervlak-contact te voorkomen. Als apparatuur met meerdere personen in aanraking komt, wordt die apparatuur voor, tijdens en na het filmen goed gereinigd.
o   Om de afstand tussen de betrokken personen op de filmlocatie te vergemakkelijken, gebruiken we – daar waar nodig –  portofoons.

Postproductie
o   De postproductiefaciliteiten voldoen aan de richtlijnen van RIVM.
o   Het (tussentijds) bekijken en goedkeuren van clips, audio en online / vfx moet extern en digitaal gebeuren.
o   Er wordt door de editor gebruik gemaakt van een eigen of specifiek toegewezen toetsenbord en muis.
o   Het schoonmaken van kantoren, editruimtes  en toiletten krijgt extra aandacht. Vaak aangetaste oppervlakken zoals deurknoppen worden regelmatig gedesinfecteerd. Plopkappen, microfoons en headsets zijn bijzonder kwetsbaar.

 

Onderstaand de speciale richtlijnen voor de verschillende formats waar wij ons als 2 Of the Guys Trainersburo aan houden. Voor alle producties geldt: Degenen die om welke reden dan ook de productie moeten volgen, maar geen actieve rol op de set hebben, moeten dit doen op afstand.

Drama
Om het contact binnen een grotere crew te beperken, moet worden gestreefd naar het creëren van aparte zones op locatie waartoe alleen de verschillende afdelingen / werkteams toegang hebben. Tussen deze zones moet een minimum aan contact / contactoppervlaktes zijn.

Entertainment- / realityshows
·       Elke persoon gebruikt zijn eigen aangewezen of privé-headset.
·       Men moet ernaar streven om wisselingen in crew en cast tot een minimum te beperken.
·       Crew dient op veilige 1,5 mtr afstand van elkaar te blijven, zowel tijdens het werk als tijdens pauzes.

Studioproductie / live uitzending
·       Personen die aankomen in de studio moeten een desinfectieroutine ondergaan.
·       De studio moet worden opgedeeld in zones (regie, audio, licht, vloer). Elke medewerker moet binnen zijn of haar speciale zone blijven en mag voor zover dat kan geen andere zones betreden.
·       Voor de studio moet een gemarkeerd zoneplan worden opgesteld, met een overzicht van waar mensen zich kunnen verplaatsen, waar ze kunnen verblijven en wie waar kunnen is.
·       Gebruik de kleinst mogelijke crew. Zorg ervoor dat alle crewleden voldoen aan de huidige RIVM richtlijnen met betrekking tot fysieke afstand. Dit geldt ook voor degenen die in de regie zitten.
·       Verdeel de redacteuren in aparte ruimtes om ervoor te zorgen dat sommige leden van de redactie operationeel blijven voor het geval iemand ziek wordt.
·       Presentatoren en gasten houden zich altijd aan de huidige RIVM richtlijnen met betrekking tot fysieke afstand in de studio, ook tijdens uitzending.
·       Gasten dienen drankjes / snacks verpakt in individuele verpakking te ontvangen.
·       Benoem specifiek aangewezen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van deurklinken en andere contactoppervlakken gedurende de dag van opname.
·       Benoem één ​​persoon die verantwoordelijk is voor het serveren van koffie / thee / water binnen elke vastgestelde zone.
·       Wijs, indien mogelijk, aan elke groep (cast, crew, gasten, publiek) aparte toiletten toe.

Documentaires / ééncamera producties
·       Overleg en terugkoppeling van de crew/regie aan de (eind)redactie gebeuren digitaal.
·       Elk crewlid heeft een individuele of privéheadset.
·       Verdeel de crew in vaste werkteams en verminder contact tussen leden van verschillende werkteams
·       Elke medewerker moet voldoende afstand houden tot andere medewerkers, in overeenstemming met de huidige richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten. Ook tijdens pauzes blijft iedereen op een veilige afstand.

Studentenfilms
·       Producties van studenten moeten voldoen aan de richtlijnen van hun onderwijsinstelling, aangezien de instelling wordt beschouwd als de producent.

 

Vervoer
Voor zover mogelijk mogen crewleden geen voertuigen delen. Als voertuigen toch moeten worden gedeeld, worden deze voertuigen grondig geventileerd en worden alle contactoppervlakken tussen elke gebruiker schoon geveegd / gedesinfecteerd.
Crew en cast moeten zo veel mogelijk met hun eigen vervoermiddel naar de locatie komen. Indien nodig wordt er extra parkeergelegenheid geregeld.
Vrachtwagens en busje met apparatuur hebben één chauffeur per voertuig.