2 of the guys

Privacy verklaring

2 of the Guys BV, gevestigd aan de Naarderweg 16, 1217 GL Hilversum, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mireille van der Werff is de Functionaris Gegevensbescherming van 2 of the guys en zij is te
bereiken via mireille@2oftheguys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

2 of the Guys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via mireille@2oftheguys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2 of the Guys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– 2 of the Guys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

2 of the Guys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van 2 of the Guys) tussen zit. 2 of the Guys gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mollie, betalingssysteem. Voor het verwerken van betalingen en het genereren van
facturen.
– MailChimp emailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie omtrend het
aangeschafte product.
– Moodle en Learndash online trainingsruimte. Voor het faciliteren van de online trainingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
2 of the Guys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

2 of the Guys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkerssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2 of the Guys blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2 of the Guys gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone. 2 of the Guys gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat.

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten
we hieronder voor je op een rijtje.
Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en
welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke
gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de
manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we
gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt
ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je
ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens
overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde
gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht
dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de
Gegevensbescherming. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar
de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van 2 of the guys BV die je
klacht gaat behandelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
2 of the guys BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met  mireille@2oftheguys.nl

Wij zetten je in beweging!

Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière? Wil je een maatwerktraining of een uniek en  betekenisvol format laten ontwikkelen om jouw organisatie in beweging te krijgen? Een inspirerende video om jouw communicatiedoelstellingen te onderstrepen, een learning concept op maat of ontzorgd worden bij de organisatie van je event? Dan spreken we je snel.

035 677 7160
info@2oftheguys.nl

Naarderweg 16, 1217 GL Hilversum

BTW NL864592085B01

8 + 7 =