Trainersburo

Televisie trainingen

Basis itemregie

Presentatie-training

Voice-Over

Stand-uppers

Camjo

Eigen werk analyseren

Storytelling

Scenario-schrijven voor documentaire

Video maken voor social media

Inhoudelijke montage I: Techniek & Analyse

Inhoudelijke montage II: Storytelling & Decoupage

Basis itemregie

Hoe vertaal je je idee naar een scenario of draaiboek? Hoe vertaal je dat draaiboek of scenario naar een item of een programma? Hoe kies je op basis van het item of programma een geschikte camera-ploeg? Wat mag je van een ploeg verwachten? Allemaal vragen waar je al item-regisseur tegenaan loopt en waar je in deze praktische, tweedaagse training antwoorden op krijgt!

 

Dag 1

De deelnemers nemen een opzet voor een item of een programma mee waarmee gedurende de training gewerkt zal worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Wat bespreek je, aan de hand van je draaiboek, van te voren met je ploeg op het gebied van camera (lenzen), licht (locatie) en audio (zenders/ boom)?
Welke input kan je verlangen van je ploeg?
Hoe vertaal je dit naar een degelijk callsheet
Hoe zorg je dat iedere discipline perfect voorbereid op de set staat?
Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een scenario of draaiboek waarmee zij aan het werk kunnen.

Vervolgens draaien de deelnemers een halve dag met een cameraman.

 

Dag 2

Er is aandacht voor vragen als:
Tegen welke problemen ben je aangelopen?
Hoe heb jij het opgelost?
Wat waren de suggesties van de ploeg en/of de editor?
Is het eindproduct geworden wat je er in de scriptfase van verwacht had?

Er is plaats voor 4 deelnemers.

De kosten bedragen € 2.650,– per persoon excl. BTW.

Presentatietraining

Natuurlijk vind je het best spannend, als er een camera op je gericht is, of als je het podium op moet. Leer in deze training hoe je je goed kunt voorbereiden. Zet zenuwen om in plezier met de crime-scene-oefening, de Creativiteitsoefening, de ‘rode meter’-oefening en de mummi-oefening. Je ziet jezelf terug, analyseert en gaat met sprongen vooruit. Een presentatietraining betaalt zich altijd terug. Ook in het dagelijks leven…

Deze training wordt op maat gemaakt en is een 1-op-1 training.

Neem contact op voor een offerte.

Voice-Over

“Wat heerlijk om er eens bij stil te staan, bij wat ik eigenlijk altijd ‘zomaar doe” zei een ervaren omroepmedewerker laatst. Natuurlijk, als je kunt lezen en kunt praten, kun je ook wel achter de microfoon kruipen en een tekstje inspreken. Maar daarmee ben je er nog niet. Tekstanalyse, jouw eigen klankkleur inzetten, zinsmelodie en accenten… er komt veel bij kijken. In deze training rek je de grenzen van je stem flink op. Met als resultaat een voice-overtechniek op maat. Passend bij je omroep, je programma en bij jou.

Neem contact op voor een offerte.

Stand uppers voor verslaggevers

De camera is genadeloos. Onzekerheid is altijd te zien. In deze training leer je hoe je overtuigend over komt. In korte tijd een boeiende stand-upper geeft. De omstandigheden worden tijdens de training steeds lastiger: improviseren, inspelen op de locatie en onverwachte info. Een tweegesprek met de studio met een lastige vraag… Deze stand-uptraining is leuk en erg leerzaam!

Deze training wordt op maat gemaakt en is een 1-op-1 training.

Neem contact op voor een offerte.

Camjo

Tijdens deze training Camerajournalistiek worden de deelnemers getraind in het volledig zelfstandig maken van een videoreportage. De cursisten leren hoe ze de videocamera moeten bedienen, en welke opnames nodig zijn om het verhaal in een video te vertellen. Voor de cursus is ervaring met video meegenomen, maar geen vereiste. De training bestaat voor een deel uit theorie, direct gevolgd door praktische oefeningen en sluit goed aan op onze online trainingen Camjo voor Beginners en Camjo voor Gevorderden.

Behandeld worden o.a.

Introductie videojournalistiek.
De (on)mogelijkheden van werken als videojournalist.
Bediening digitale videocamera.
Manuele scherpstelling.
Manuele belichting.
Instellingen geluid en het gebruik van verschillende microfoons en zenders.
Draaien kort item, inclusief evaluatie.

Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

De kosten bedragen € 750,– per persoon excl. BTW. Dit is inclusief toegang tot de online trainingen Camjo voor Beginners en Camjo voor Gevorderden.

Eigen werk analyseren

Je maakt al jaren items of programma’s maar op de één of andere manier merk je dat je effectiviteit en de impact afneemt. Hoe kan dat nou? Vaak is lastig te beoordelen waar het exact door komt; ligt het aan de ideeën of de uitvoering? Is je eigen kritische blik niet meer zo scherp?
Om dit probleem te ondervangen geven we een korte, enthousiasmerende, en soms confronterende, training: eigen werk analyseren. Voorafgaand aan de training worden een aantal van jouw items/filmpjes bekeken en beoordeeld. Ze worden gefileerd op sterke én te verbeteren aspecten met betrekking tot het format, de inhoud en de techniek. Daarna volgt constructieve en concrete feedback.

Na afloop gaan deelnemers naar huis met hervonden energie, nieuwe inzichten en direct toepasbare tools.
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers, of in-company per redactie.

De training duurt 1 dag en de kosten bedragen € 750,– per persoon excl. BTW.

Storytelling

“Geschiedenis is fictie die heeft plaatsgevonden, en fictie is geschiedenis die had kunnen plaatsvinden.” – André Gide

Verhalen ontwikkelen betekent vormgeven van ervaringen en gedeelde waarden van mensen. Dankzij verhalen worden we in staat gesteld te leren vanuit verschillende invalshoeken én de realiteit te begrijpen vanuit verschillende perspectieven en zienswijzen.

De inhoud en aanpak van de training:

 • Wat versta je onder een goed verhaal?
 • Hoe vertel je een goed verhaal aan de hand van storycanvas.
 • Op wie richt je je verhaal – wie is je doelgroep?
 • Hoe dwing je aandacht af, dwars door alle ruis?
 • En belangrijkste van alle vragen: wat heb je te vertellen, dat wil zeggen: wat heb je te melden?

Theorie, regels en wetmatigheden vertellen slechts de helft . Die andere helft blijft vaak buiten beschouwing: je publiek of je doelgroep in beweging krijgen, raken en nieuwe inzichten geven.

Een veelvoud van relevante thema’s komt aan bod waaronder
– Feit versus Fictie
– Het conflict en de confrontatie
– De essentie van drama: handeling
– Spanningsbogen
– Storycanvas
– Van idee tot korte synopsis
– Karakters: protagonist(en) en antagonist(en)
– Vooruitdenken: montage, geluidsnabewerking en muziek

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, of in-company.

De training duurt 1 dag en de kosten bedragen € 750,– per persoon excl. BTW.

Scenarioschrijven voor documentaire

De deelnemers mailen vooraf hun idee voor een documentaire.
Het documentaire genre is minder aan strikte ‘regels’ gebonden dan fictie. Het ontwikkelen van een eigen ‘stem’, zienswijze op inhoud en vorm, is cruciaal.
Je eigen idee wordt in een aantal stadia uitgewerkt, telkens met als doel dat idee aan te scherpen. Je leert vanuit beoogd doel ‘terug te denken’, het traject stap voor stap op waarde schattend.

De training begint met vaardigheden om een goed basisidee voor een documentaire te herkennen en uit te werken. Daardoor wordt jouw voorstel onderscheidend in het enorme aanbod van media en verhalen. Deelnemers leren stapsgewijs om hun idee
a. te onderzoeken
b. te formuleren
c. te ‘dramatiseren’ (conflicten en confrontaties benoemen)
d. je vertelvorm te bepalen.

Opbouw en spanningsboog zijn bepalend voor de overtuigingskracht van een verhaal. Omgekeerd werkt het ook: wanneer je binnen het nieuws geboeid raak door een groot thema dat internationaal aanspreekt, kan je je afvragen: hoe kan ik dát grote thema herleiden naar een verhaal waarin het relevant wordt binnen het beperkte ‘wereldbeeld’ van de kijker?
Deze training richt zich naast dit soort vragen vanzelfsprekend ook op de vragen die je jezelf als schrijver en maker stelt om het idee te wegen op ‘dramatische potentie’. Je leert denken en werken met ‘criteria’ waar een goed idee voor een documentaire aan moet voldoen.

 

Schrijven scenario

In de training is dit de hoofdlijn. Elke concrete stap bij het schrijven van het scenario is gebaat bij een goed doordachte ontwikkelfase van het idee. In deze fase is het papier en de tijd nog geduldig: daarvan moet de schrijver profiteren. Hoe beter het idee is uitgedacht en gewogen op potentie (zeggingskracht, relevantie) des te groter is de kans van slagen bij het uitwerken ervan tot scenario.

 

Pitchen

Pitchen is en blijft belangrijk, altijd, ongeacht je ervaring, zowel op papier als mondeling.
Hoe dwing je jezelf het beoogde verhaal tot de kern terug te brengen? Pitchen is ook afhankelijk van je publiek: wanneer het er echt om gaat een idee of voorstel te verkopen, is het belangrijk je als maker ver van tevoren te verplaatsen in de afnemer.
Naast het schrijven zelf is heel veel kijken en leren analyseren evenzeer een onmisbare tool voor de schrijver en maker. Ook dat wordt uitgebreid gedaan in deze training.

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, of in-company per redactie.
De training duurt 2 dagen en de kosten bedragen € 1.075,– per persoon excl. BTW.

Video maken voor social media.

Beeld en taal maken of breken je video en al helemaal op social media. In deze training leer je in 1 dag hoe je een goede journalistieke video maakt voor social media zoals Instagram en Facebook. Hoe pak je binnen 10 seconden de aandacht van de swipende kijker en hou je die ook vast? Waarom werkt het een wel en het ander niet? In deze interactieve training met veel ruimte om te oefenen ga je aan de slag. Je leert de taal van de verschillende doelgroepen en gaat met nieuwe inspiratie aan de slag op jouw social media redactie.

Over de training:

 • Aantal dagen: 1
 • Aantal deelnemers: 4 – 6
 • Doelgroep: redacteuren en verslaggevers die video maken voor social
 • Kosten: € 550,- excl. BTW per persoon.

Inhoudelijke montage I: Techniek & Analyse

Montage begint al bij de vorming van een concept, bij het bedenken van shots, bij het decouperen van je scene, je item, je verslag. Hoe versterk je je inhoudelijke boodschap door middel van een opeenvolging en combinatie van beelden en geluid? Een verslaggever is vaak regisseur, redacteur, cameramens en editor tegelijk. Maar zelfs al zijn de taken meer verdeeld dan kun je beter worden in je eigen discipline, je verdiepen en ontwikkelen in je vak, door het hele maakproces te doorgronden.

Deze training over inhoudelijke montage gaat dus niet alleen over monteren maar vooral ook over het leren denken in beeld en geluid. In “Inhoudelijke Montage I” scherp je je montage skills en verdiep je je kennis over de betekenis van beeld in montage door middel van praktische oefeningen, voorbeelden en door middel van reflecteren op eigen en andermans werk.

Dag 1

“Je gereedschap kennen; Back to the Basics”
Aan de hand van bestaand materiaal nemen we de basisvaardigheden door van de interface waarmee we monteren. (AVID of PremierePro).
De deelnemers leren over de volgende onderwerpen:
media management
Basale Montage vaardigheden met 1 hand op je rug (“ in out past cut copy”)
Gebruik van short cuts (“waarom zou ik..? Waarom niet?”)
Werken met verschillende versies
Exporteren van je item
Back ups en XML’s

“1 + 1 = 3” : De betekenis van opeenvolgende beelden en hoe onze hersenen daar een boodschap aan koppelen.
Kort ‘college’ over inhoudelijke montage aan de hand van een aantal voorbeelden en zelf aan de slag met verschillende oefeningen.
– point of view shots/ het creëren van point of view
– contact tussen personages / eye-lines
– onderscheid maken tussen kaders om jumpcuts te voorkomen/continuïteit
– eenheid van tijd en plaats / continuïteit
– parallelle montage tussen 2 events, 2 locaties, verschillende personages

Dag 2

Bespreking Thuisopdracht: Bekijken van de gekozen items en de bijbehorende analyses. Bespreken van de items en de analyses.
“Don’t tell them, show them”…… of niet?

Voorwaarde:
Deelnemers hebben de basisvaardigheden van montage (Avid en/of PremierePro) onder de knie. D.w.z. ze kunnen een project aanmaken, materiaal linken/inladen, hun bins en shots organiseren en een montage sequentie monteren.

 • Aantal dagen: 2
 • Aantal deelnemers: 4 – 6
 • Doelgroep: Film & TV professionals als redacteuren, verslaggevers, (item, docu,reportage)-regisseurs en camjo’s.
 • Kosten: € 925,- excl. BTW per persoon.
 • Incompany: € 4.200,- excl. BTW

Inhoudelijk Montage II: Concept & Decoupage

Net als “Inhoudelijke montage I” gaat deze training niet alleen over monteren maar vooral ook over het leren denken in beeld en geluid. In “Inhoudelijke montage II” leer je een aantal tools kennen en gebruiken waardoor je behendiger wordt in het bedenken, het filmen en het monteren van beeld en geluid. Kortom, je bent beter in staat om je inhoudelijke concept ook visueel sterk vorm te geven.

Dag 1

Warming up waarbij deelnemers klassikaal twee items bekijken en analyseren
“Vision Rules..?” Toepassen en verdiepen van montage skills bij het monteren van een (journalistiek) item.

Wat heb je nodig om inhoudelijk een goed verslag of reportage te kunnen maken?”

Hand Held ‘een brandje blussen’ ziet er stoer uit en is snel gepiept maar levert 9 van de 10 keer onbruikbaar materiaal op; het materiaal staat vaak net te kort om een shot uit te kunnen selecteren. Maar…hoe weet je dan wat je dan precies moet hebben aan shots? Wat zijn bruikbare shots en hoe kun je dat van te voren voorbereiden voor een nieuws item? Veel gebeurd toch ‘on the spot’? Zeker, maar dat wil niet zeggen dat je niet tenminste 60% van je materiaal van te voren kunt voorbereiden!

Dag 2

Uitwerking: Er wordt gewerkt aan het uitwerken van het script/concept en het uitdenken van je scenes en beelden en bereiden de volgende deliverables voor:
1. script
2. storyboard of collage
3. ‘Breakdown’ (shotlist / boodschappenlijstje)
4. interviewvragen.

Presenteren van de deliverables en bespreken / reflecteren van eigen en elkaars werk.

Voorwaarde:
Deelnemers hebben de basisvaardigheden van montage (Avid en/of PremierePro) onder de knie. D.w.z. ze kunnen een project aanmaken, materiaal linken/inladen, hun bins en shots organiseren en een montage sequentie monteren met tenminste twee audiosporen. Daarnaast weet de deelnemer ook de basics van geluid-levels corrigeren en exportjes maken.

• Aantal dagen: 2
• Maximaal aantal deelnemers: 6
• Doelgroep: Film & TV professionals als redacteuren, verslaggevers, (item, docu,reportage)-regisseurs en camjo’s.
• Kosten: € 925,- excl. BTW per persoon.
• Incompany: € 4.200,- excl. BTW

035 677 7160
info@2oftheguys.nl

Naarderweg 16, 1217 GL Hilversum

BTW NL864592085B01

9 + 11 =