+ 31 35 677 7160 info@2oftheguys.nl

Training / workshop

Televisie

Basis itemregie

Hoe vertaal je je idee naar een scenario of draaiboek? Hoe vertaal je dat draaiboek of scenario naar een item of een programma? Hoe kies je op basis van het item of programma een geschikte camera-ploeg? Wat mag je van een ploeg verwachten? Allemaal vragen waar je al item-regisseur tegenaan loopt en waar je in deze praktische, tweedaagse training antwoorden op krijgt!

Op dag 1 nemen de deelnemers een opzet voor een item of een programma mee waarmee gedurende de training gewerkt zal worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Wat bespreek je, aan de hand van je draaiboek, van te voren met je ploeg op het gebied van camera (lenzen), licht (locatie) en audio (zenders/ boom)?
Welke input kan je verlangen van je ploeg?
Hoe vertaal je dit naar een degelijk callsheet
Hoe zorg je dat iedere discipline perfect voorbereid op de set staat?
Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een scenario of draaiboek waarmee zij aan het werk kunnen.

Vervolgens draaien de deelnemers een halve dag met een cameraman.

Op dag 2 is er aandacht voor vragen als:

Tegen welke problemen ben je aangelopen?
Hoe heb jij het opgelost?
Wat waren de suggesties van de ploeg en/of de editor?
Is het eindproduct geworden wat je er in de scriptfase van verwacht had?

Er is plaats voor 4 deelnemers.

De kosten bedragen € 2.650,– per persoon excl. BTW.

Stand-uppers verslaggevers

De camera is genadeloos. Onzekerheid is altijd te zien. In deze training leer je hoe je overtuigend over komt. In korte tijd een boeiende stand-upper geeft. De omstandigheden worden tijdens de training steeds lastiger: improviseren, inspelen op de locatie en onverwachte info. Een tweegesprek met de studio met een lastige vraag… Deze stand-uptraining is leuk en erg leerzaam!

Deze training wordt op maat gemaakt en is een 1-op-1 training.

Neem contact op voor een offerte.

Voice-Over

“Wat heerlijk om er eens bij stil te staan, bij wat ik eigenlijk altijd ‘zomaar doe” zei een ervaren omroepmedewerker laatst. Natuurlijk, als je kunt lezen en kunt praten, kun je ook wel achter de microfoon kruipen en een tekstje inspreken. Maar daarmee ben je er nog niet. Tekstanalyse, jouw eigen klankkleur inzetten, zinsmelodie en accenten… er komt veel bij kijken. In deze training rek je de grenzen van je stem flink op. Met als resultaat een voice-overtechniek op maat. Passend bij je omroep, je programma en bij jou.

Neem contact op voor een offerte.

Redactie

Het werk van een bureauredacteur is iedere dag anders. Je bedenkt onderwerpen, produceert gasten, bedenkt een opzet en regelt tussendoor ook nog even een reportage voor een verslaggever. In deze 2-daagse training leer je hoe je dat doet. Het herkennen van nieuws, het doen van research en het telefonisch voorgesprek komen uitgebreid aan bod. Hoe verwerk je de informatie die je hebt tot een heldere opzet en waarom is een centrale vraag cruciaal?

Dag 1
De dag begint met een redactievergadering. Wat is nieuws en waar kan je het vinden? Hoe overtuig je de rest van de redactie van de kracht van je onderwerp en hoe kies je de juiste invalshoek? Als bureauredacteur lever je de bouwstenen voor de inhoud, het is van belang dat je tijdens het produceren van het onderwerp snel en overzichtelijk research doet om te zorgen dat je de juiste inhoudelijke keuzes maakt. 
De middag staat in het teken van gasten produceren, een belangrijk onderdeel van je werk als bureauredacteur. Het is meer dan even bellen en een afspraak maken, je wilt ook een goede inhoudelijke afweging maken en vooraf weten wat iemand te vertellen heeft. Maar tegelijkertijd is daar de eindredacteur die aan je mouw staat te trekken of het onderwerp door kan gaan of niet. Waar vind je de juiste mensen en hoe trek je ze op een prettige manier over de streep? Daar gaan we uitgebreid mee aan de slag. 

Dag 2
Ook de tweede dag begint met een redactievergadering. Iedereen heeft een onderwerp en een gast. Tijd voor de inhoudelijke voorbereiding. Hoe voer je een goed voorgesprek en wat moet je doen als de gast dat beslist niet wil? Hoe moet je omgaan met lastige gasten die precies af willen spreken wat ze wel en niet gaan vertellen? Er is deze ochtend veel ruimte voor oefenen en feedback.

De uitzending komt steeds dichterbij. De perfecte gast is gevonden en voorbereid. Als bureauredacteur ben je ook degene die de eerste opzet maakt en daarmee de inhoud van het gesprek of reportage vorm geeft. Maar hoe doe je dat nou? Wat is het belang van een centrale vraag en hoe zorg je ervoor dat zowel gast als presentator goed tot hun recht komen?

Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

De kosten bedragen € 995,– per persoon excl. BTW.

Gasten produceren

‘Nee, sorry, daar heb ik nu geen tijd voor’. ‘Het spijt me, maar ik ben echt niet de persoon die je zoekt voor je uitzending’. Herkenbaar? Heb je tijdens het produceren van gasten het idee dat je de plank net mis slaat? Wil je iemand eigenlijk alleen maar wat informatie vragen en trekt diegene gelijk zijn agenda? Gasten produceren klinkt makkelijker dan het is. Het is meer dan even bellen en een afspraak maken. Je wilt ook een goede inhoudelijke afweging maken en vooraf weten wat iemand te vertellen heeft. Maar er is ook een tijdsdruk, want de uitzending loopt al en je eindredacteur wil het nu weten. In deze training leer je waar de juiste mensen te vinden zijn en hoe je ze op een prettige manier over de streep trekt.

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

De training duurt 1 dag en de kosten bedragen € 550,– per persoon excl. BTW.

Presentatietraining  

Natuurlijk vind je het best spannend, als er een camera op je gericht is, of als je het podium op moet. Leer in deze training hoe je je goed kunt voorbereiden. Zet zenuwen om in plezier met de crime-scene-oefening, de Creativiteitsoefening, de ‘rode meter’-oefening en de mummi-oefening. Je ziet jezelf terug, analyseert en gaat met sprongen vooruit. Een presentatietraining betaalt zich altijd terug. Ook in het dagelijks leven…

Deze training wordt op maat gemaakt en is een 1-op-1 training.

Neem contact op voor een offerte.

Eigen werk analyseren

Je maakt al jaren items of programma’s maar op de één of andere manier merk je dat je effectiviteit en de impact afneemt. Hoe kan dat nou? Vaak is lastig te beoordelen waar het exact door komt; ligt het aan de ideeën of de uitvoering? Is je eigen kritische blik niet meer zo scherp?
Om dit probleem te ondervangen geven we een korte, enthousiasmerende, en soms confronterende, training: eigen werk analyseren. Voorafgaand aan de training worden een aantal van jouw items/filmpjes bekeken en beoordeeld. Ze worden gefileerd op sterke én te verbeteren aspecten met betrekking tot het format, de inhoud en de techniek. Daarna volgt constructieve en concrete feedback.

Na afloop gaan deelnemers naar huis met hervonden energie, nieuwe inzichten en direct toepasbare tools.
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers, of in-company per redactie.

De training duurt 1 dag en de kosten bedragen € 550,– per persoon excl. BTW.

Camjo

Tijdens deze training Camerajournalistiek worden de deelnemers getraind in het volledig zelfstandig maken van een videoreportage. De cursisten leren hoe een videoverhaal inhoudelijk wordt voorbereid, hoe ze de videocamera moeten bedienen, en welke opnames nodig zijn om het verhaal in een video te vertellen. Voor de cursus is ervaring met video meegenomen, maar geen vereiste. De training wordt gegeven volgens het learning-by-doing principe. Het bestaat voor een deel uit theorie, direct gevolgd door praktische oefeningen.

Inhoud en opzet van de training

Dag 1. Introductie videojournalistiek. (On)mogelijkheden van werken als videojournalist. Bediening digitale videocamera. Manuele scherpstelling. Filmen om te kunnen monteren. Shotcompositie.

Dag 2. Herhaling dag 1. Manuele belichting. Instellingen geluid. Gebruik van verschillende microfoons en zenders. Draaien kort item, inclusief evaluatie.

Dag 3. Herhaling dag 2. De videojournalist als regisseur.
Hoe behoud je de regie? Waar moet je extra op letten.
Draaien 2e korte item, inclusief evaluatie.

Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.
De kosten bedragen € 1.450– per persoon excl. BTW.

 

Story in Context: storytelling voor nieuwe media


“Geschiedenis is fictie die heeft plaatsgevonden, en fictie is geschiedenis die had kunnen plaatsvinden.” – André Gide

Verhalen ontwikkelen betekent vormgeven van ervaringen en gedeelde waarden van mensen. Dankzij verhalen worden we in staat gesteld te leren vanuit verschillende invalshoeken en de realiteit te begrijpen vanuit diverse perspectieven en zienswijzen. Dat kan ons helpen bij het maken van keuzes. Het delen en verbinden van kennis en expertise van alle verhalende mediavormen wordt gestimuleerd. Iemand die bijvoorbeeld gewend is radio te maken, kan vertrouwen op juist een groot visueel verbeeldingsvermogen vanuit een heel specifiek vak en een even specifieke invalshoek. Vaak wordt dat onderschat!

De inhoud en aanpak van de training.
Wat versta je onder een goed verhaal? Hoe vertel je een goed verhaal? Op wie richt je je verhaal? Hoe dwing je aandacht af, dwars door alle ruis? En belangrijkste van alle vragen: wat heb je te vertellen, dat wil zeggen: wat heb je te melden?

Leren schrijven is één, maar hoe raak je iemand? Hoe ontwikkel je visie en overtuigende invalshoeken?

Theorie, regels en wetmatigheden vertellen slechts de helft van het schrijfproces. Die andere helft blijft vaak buiten beschouwing: je publiek, klant of doelgroep in beweging krijgen.

Schrijfoefeningen zijn in de trainingen gericht op het structureren van je materiaal. Door stap voor stap te bouwen, te ontwikkelen, leer je inhoud aan (vertel)vorm te koppelen.

Een veelvoud van relevante thema’s komt aan bod waaronder
– Feit versus Fictie
– Het conflict en de confrontatie
– De essentie van drama: handeling
– Media- en distributie-kanalen
– Geldstromen en verdienmodellen
– De logline en de premisse
– Van idee tot korte synopsis
– Karakters: protagonist(en) en antagonist(en)
– Vooruitdenken: montage, geluidsnabewerking en muziek
– Het scenario: format, visueel schrijven, de scene, de sequentie

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, of in-company per redactie.

De training duurt 2 dagen en de kosten bedragen € 995,– per persoon excl. BTW.

Scenarioschrijven voor documentaire

De deelnemers kunnen vooraf hun idee voor een documentaire mailen. Naast theorie krijgt de training zo direct pragmatisch richting. Het documentaire genre is minder aan strikte ‘regels’ gebonden dan fictie. Het ontwikkelen van een eigen ‘stem’, zienswijze op inhoud en vorm, is cruciaal.
Het idee wordt in een aantal stadia uitgewerkt, telkens met als doel dat idee aan te scherpen. Deelnemers leren vanuit beoogd doel ‘terug te denken’, het traject stap voor stap op waarde schattend.

De volgende onderdelen zullen worden behandeld:

Idee voor documentaire herkennen
De training begint met vaardigheden om een goed basisidee voor een documentaire te herkennen en uit te werken. Daardoor wordt jouw voorstel onderscheidend in het enorme aanbod van media en verhalen. Deelnemers leren stapsgewijs om hun idee
a. te onderzoeken
b. te formuleren
c. te ‘dramatiseren’ (conflicten en confrontaties benoemen)
d. je vertelvorm te bepalen.
Opbouw en spanningsboog zijn bepalend voor de overtuigingskracht van een verhaal. Omgekeerd werkt het ook: wanneer je binnen het nieuws geboeid raak door een groot thema dat internationaal aanspreekt, kan je je afvragen: hoe kan ik dát grote thema herleiden naar een verhaal waarin het relevant wordt binnen het beperkte ‘wereldbeeld’ van de kijker?
Deze training richt zich naast dit soort vragen vanzelfsprekend ook op de vragen die je jezelf als schrijver en maker stelt om het idee te wegen op ‘dramatische potentie’. Je leert denken en werken met ‘criteria’ waar een goed idee voor een documentaire aan moet voldoen.


Schrijven scenario
In de training is dit de hoofdlijn. Elke concrete stap bij het schrijven van het scenario is gebaat bij een goed doordachte ontwikkelfase van het idee. In deze fase is het papier en de tijd nog geduldig: daarvan moet de schrijver profiteren. Hoe beter het idee is uitgedacht en gewogen op potentie (zeggingskracht, relevantie) des te groter is de kans van slagen bij het uitwerken ervan tot scenario.


Pitchen
Pitchen is en blijft belangrijk, altijd, ongeacht je ervaring, zowel op papier als mondeling.
Hoe dwing je jezelf het beoogde verhaal tot de kern terug te brengen? Pitchen is ook afhankelijk van je publiek: wanneer het er echt om gaat een idee of voorstel te verkopen, is het belangrijk je als maker ver van tevoren te verplaatsen in de afnemer.
Naast het schrijven zelf is heel veel kijken en leren analyseren evenzeer een onmisbare tool voor de schrijver en maker. Ook dat wordt uitgebreid gedaan in deze training.


Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, of in-company per redactie.
De training duurt 2 dagen en de kosten bedragen € 995,– per persoon excl. BTW.

Vraag informatie aan
over de training(en)

2 of the Guys

Mediapark Hilversum
Naarderweg 16 | 1217 GL Hilversum

035 677 71 60

info@2oftheguys.nl

12 + 10 =